סיכום


סיכום-

עלייתו של היטלר ומפלגתו הנאצית בשנת 1933גרמה לשינויים רבים כלפי תושבים בתחומיה של המדינה, והיהודים בפרט.

נערכו פרוגרומים ליהודים כיוון שהם כונו "אוייבי הרייך השלישי".בפרוגרומים אילו, נגזרו גזירות על היהודים בשטח הרייך. היהודים חוייבו להתכנס בגטאות והועברו למחנות ריכוז ועבודה ולאחר מכן למחנות ההשמדה.

גטו טרזין, נחשב לגטו מיוחד משום ששימש את הגרמנים כ"גטו לדוגמה" לעיני העולם.

משלחת של הצלב האדום הבין לאומי הגיע לביקור בגטו ב-23 ביולי 1944 כדי למסור ידיעה לעולם על המתרחש בגרמניה.

הגטו שימש מעין הסוואה לפעולתם של הגרמנים. הגטו הוצג בפני המשלחת של הצלב האדום שלא לפי תפקודו וחזותו הרגילה, ולכן הממצאים של המשלחת היו שגויים.

אנו יכולים להסיק כי הגטו מילא את תפקידו בתור חלק ממערכת ההסוואה של פעולות הנאצים לעיני המשלחת בפרט, ולעיני העולם בכלל.

עם סיום העבודה אנו נשארים עם התמיהה לגבי מידת האמון שבה קיבלו חברי המשלחת את המצב של הגטו כפי שהוצג בפניהם. האם הם לא חשדו כי הכל או לפחות חלק הינו הצגה? האם לא תמהו מדוע הם יכולים לשוחח רק עם מקצת מהאנשים, ולא עם מי שיחפצו ללא ביקורת? מדוע לא ביקשו להמשיך את ביקורם למחנה אושוויץ, כפי שהיה מתוכנן מראש?