ביבליוגרפיה


* אתר בית לוחמי הגטאות:

 


                                                                                         

*ד"ר מרגלית שלאין,"מאמצי הטעייה גרמניים בטרזינשטאט בראי תעודה מאוקטובר 1942", משואה, 1991, י"ט, 105-113

 

*מרכז המידע אודות השואה,יד ושם

 


 

* בית הספר המרכזי להוראת השואה,יד ושם

 


 

*"שחרור טרזיינשטאט" - ד"ר מרגלית שלאין 25/4/2010, אתר בית טרזין :

 


 

 

* אוה ארבן, אמא ספרי לי הלא הייתי שם, אשקלון,דפוס צפן בע"מ,1980

 

* "טרזיינשטאט (1941 - 1945)סרט תעמולה נאצי המתאר מחנה ריכוז כגן עדן"

קארל מארגרי, אוניברסיטת אוטרכט, אתר בית טרזין

 


 

*גיא מירון בשיתוף עם שלומית שולחני, אנציקלופדיה של הגטאות, ירושלים,יד ושם,2009

 

*לני יחיל,השואה- גורל יהודי אירופה 1932-1945,כרך ב',ירושלים תל אביב, ,הוצאת שוקן, 530,593.