עבודת חקר-מבוא


עבודה זה עוסקת בעיקר בפעולות הנאצים בשואה ובדרכי הסוואת פעולותם על ידי גטו טרזין. בעקבות צפיה בעדותו של מר אלזס ירוחם, ואיסוף חומרים בנושא גטו טרזין, עלתה השאלה כיצר שימש גטו טרזין כפעולת הסוואה לפעולות הנאצים בשואה?

בחרתי להעמיק בנושא זה משום שלדברי מר אלזס ירוחם , במהלך שהייתו בגטו הגיע קבוצת נציגים של ארגון הצלב האדום כדי לבדוק מה מתרחש בגטאות עצמם.